Följ via epost.

måndag 18 september 2017

Vecka 38

Så fick f-barnen äntligen träffa sina faddrar i åk 5. De fick en bilduppgift att göra tillsammans. Nu kommer de glatt och berättar varje gång de träffat sina faddrar på skolgården.
Då va inskolningsamtalen igång. Trevligt att få träffa er föräldrar och höra hur ni tycker skolstarten har varit.

Tisdag 19/9 - måndag 25/9
Tisdag: Veckans bokstav.
Onsdag: Utedag. Ta med frukt och vatten. Kläder efter väder.
Torsdag: Studiedag. Ingen skola men fritids är öppet.
Fredag: Bibliotek. Ta med utlästa böcker.
Måndag: Idrott. Ta med kläder, skor och handduk.

Här kommer information från rektorerna.
Johanna och Carolina
Rutin oanmält besök


Med hänsyn till elevers trygghet och studiero vill vi att externa besök sker i så liten utsträckning som möjligt.

Besök på skolan ska vara anmält och överenskommet i förväg.

Besökare som kommer till skolan visas till skolans expedition av den som bjudit in, för vidare information och namnbricka tilldelas.

Besökare som kommer till skolan utan föranmälan hänvisas till skolans expedition.

Obehörig besökare avvisas då skolan inte är en offentlig plats.

Vid behov kontaktas rektor alt. skolans elevhälsapersonal.

Om objuden besökare inte lämnar skolområdet vid anmaning kan polis tillkallas. 


Lindbergs skola
Carola Bengtsson
Rektor F-3, fritidshem                              Rektor 4-9


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar