Följ via epost.

fredag 27 april 2018

Information till elever i Tofta och Torpa.


Falkenberg Information från 2018-04-26 Hallandstrafiken Skolskjuts
Information till elever i Tofta & Torpa
Vi har på grund av att det förekommit skadegörelse vid flera tillfällen på bussarna mot Tofta/Torpa sett över situationen med Bergkvarabuss och identifierat att det åker med elever som ej är beviljade skolskjuts. Då det enligt bussbolaget är ikke skolskjutsberättigade elever som stått för skadegörelsen så kommer vi nu ta ett krafttag och pricka av eleverna på de turskjutslistor som bussbolaget har. På så vis kommer enbart de elever som är beviljade skolskjuts att få åka med skolbussen. Kompisåkning tillåts alltså inte i detta skedet.
I de fall där en elev inte står med på listan men hävdar att hen har beviljats skolskjuts så har jag bett bussbolaget att skriva ner namn/adress så att jag sedan kan dubbelkolla om eleven skall få åka med eller inte.
Olyckligtvis har någon typ av miss uppstått i kommunikationen då vi fått kännedom om att bussbolaget igår den 26 april delat ut ett utskrivet mail direkt till eleverna. Detta mail var avsett enbart för personalen på Bergkvarabuss och Lindbergs skola.
Gången var att vi kontaktade skolan och bussbolaget med uppmaning om att personal på skolan tillsammans med föraren skulle hjälpas åt så att enbart de skjutsberättigade eleverna fick åka med bussen.
Vi förstår att detta rör upp känslor och påverkar vardagen för elever/vårdnadshavare och ber om ursäkt för eventuella missförstånd.
För att beviljas skolskjuts i Varbergs kommun skall eleven ha längre än följande avstånd mellan bostaden och skolan:
 •   Årskurs F-3, längre än 2km till skolan
 •   Årskurs 4-6, längre än 3km till skolan
 •   Årskurs 7-9, längre än 4km till skolan
  I Tofta finns det dock en områdesbedömning om att alla elever i årskurs F-5 väster om järnvägen beviljas skolskjuts oavsett om avståndet är kortare till skolan eller ej.
  För elever i årskurs 6-9 gäller avstånden som vanligt.
  Hallandstrafiken planerar all skolskjuts till/från grundskolorna på uppdrag av Varbergs Kommun.
  Anders Jarl
  Trafikutvecklare skoltrafik
  anders.jarl@hlt.se
  0346 712 547
page1image19216 page1image19376

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar